Medlemsorganisation

PI har tæt på 1.600 medlemmer fordelt over hele verden. De omfatter alle førende automatikleverandører og -installatører, plus mange slutbrugere, rådgivere og organisationer som universiteter, tekniske højskoler og teknologicentre. Alle har mulighed for at profitere af foreningens høje informationsniveau og derved være bedst mulig forberedt til at angribe markedet.

De vigtigste mål for PI er den fortsatte udvikling af PROFIBUS- og PROFINET-teknologierne, overførsel af knowhow og beskyttelse af investeringer for slutbrugerne.

Medlemmer af organisationen kan være leverandører af hardware, software og systemer samt slutbrugere og operatører, videnskabelige institutter og forbund, forudsat at de støtter formålet med PI og de respektive regionale PI-foreninger (RPA).

Leverandørmedlemmer kan drage fordel af rådgivning fra eksperter, og der er en kontinuerlig serie af marketing og uddannelsesmæssige aktiviteter globalt. De fleste regionale PI- foreninger er aktive med fælles markedsføring, kursusvirksomhed, og arrangementer i form af messer, seminarer, konferencer, workshops og internetbaserede aktiviteter som webinars.

Medlemmer kan også drage fordel af et stort bibliotek med dokumentation, der dækker specifikationer, standarder, profiler og teknisk rådgivning, som er tilgængelige gratis fra denne hjemmeside. Besøg fanebladet Downloads for at finde denne dokumentation. Filer med nøgleikon kan kun downloades, hvis du som medlem er logget ind på www.profibus.com

Menu