PROFIsafe – Sikkerhed i automatiserede anlæg

Risikoen for personskade, tingskade, og skader på miljøet er uundgåelig i industrielle processer. Af denne grund er der i dag næppe en maskine eller procesudstyr, der ikke er forsynet med en nødstopknap, hvilket indikerer tilstedeværelsen af et sikkerhedssystem. Kravene til sikkerhed på arbejdspladserne er støt stigende.
Hvis du gerne vil vide mere om fejlsikkert udstyr og typiske PROFIsafe applikationer, skal du følge dette link

PROFIsafe opfylder alle relevante krav
EN/IEC 61508-kompatibel teknologi er blevet udviklet under PROFIBUS & PROFINET International (PI) og nyder en generel international accept. PROFIsafe er blevet en international standard (IEC 61784-3-3) og har fået det blå stempel af bl.a. tyske bemyndigede organer som IFA og TÜV.
PROFIsafe er uafhængig af kommunikationsmetode og giver en økonomisk og fleksibel Functional Safety-løsning på sikkerhedsopgaver. Den dækker hele kommunikationsvejen fra sensoren over controlleren til aktuatoren og samler såvel Safety- som standardtelegrammer på ét og samme kabel (black channel principle).

PROFIsafe er en integreret sikkerhed
PROFIsafe kan anvendes i alle brancher med såvel diskret produktion som procesautomation.
Se følgende eksempler:

 • Maksimal sikkerhed i forbindelse med beskyttelse af en presser
 • Fleksibel integration af alle typer af sikkerhedskomponenter i elektronikindustrien
 • Trådløs sikkerhedsrelateret kommunikation til brug i forbindelse med førerløse trucks, kraner, drejeborde osv.
 • Fleksibel produktion i bilindustrien når karosserier til flere bilmodeller skal svejses på samme linje

Udover de nævnte industrier og brancher finder PROFIsafe applikationer også anvendelse i emballageproduktion, på transportanlæg, i træforarbejdning, i fødevareindustri, i logistikanlæg osv.

PROFIsafe giver samlede fordele for alle industrielle brancher

 • Overholder de strengeste sikkerhedskrav (op til kategori 4, PL e, SIL 3)
 • Integreret konfiguration og diagnosticering
 • Mindre kabling og fortrådning
 • Fleksibel automation
 • Integration af en stor palet af sikkerhedskomponenter

Mange leverandører
Leverandører af sikkerhedskomponenter har deltaget i udarbejdelsen af leverandørneutrale og åbne standarder inden for rammerne af PI. Dette gør det muligt at udvikle en omfattende og komplet portefølje af mange forskellige sikkerhedskomponenter – lige fra sensorer til controllere og aktuatorer:

 • Fejlsikre kontrolsystemer
 • Decentrale fejlsikre I/O (i IP20, IP67)
 • Fejlsikre gateways (f.eks. AS-i Safety at Work)
 • Fejlsikre sensorer (f.eks.lysgitre, laser-scannere, enkodere)
 • Drev med integrerede Safety-funktioner
 • Ventiler og ventilblokke
 • Udstyr til procesautomation (f.eks. niveaufølere, tryktransmittere)
 • Mobile operatørstationer med Safety-funktioner via Industrial WLAN

PROFIsafe teknologien har bidt sig fast på markedet
Med de efterhånden mange installationer har PROFIsafe givet os et kontant bevis på sin førende rolle indenfor feltbus-baserede fejlsikre kommunikationssystemer. I øjeblikket er der 5,4 millioner PROFIsafe noder installeret.

PROFIsafe er egnet til PROFIBUS- og PROFINET-netværk
PROFIsafe kan naturligvis integreres uden at begrænse eller forvanske de eksisterende feltbus standarder. Det er muligt at overføre sikkerhedsrelaterede telegrammer på de eksisterende buskabler i sameksistens med standardtelegrammerne.