PROFIenergy

Produktionsindustrien over hele verden er tvunget til at minimere energiforbruget, at reducere omkostningerne og overholde øgede krav om ‘grønne’ forpligtelser. Metoder spænder fra at slukke udstyret manuelt til at installere semi-automatiske shut-down-systemer. Karakteristisk for sådanne systemer er, at enten er de for simplificerede, for dyre eller for vanskelige at håndtere.

Der er således et stærkt behov for en standardiseret måde til at overvåge og styre energiforbrugende produktionsudstyr over eksisterende netværk og til at eliminere behovet for eksterne systemer. Vores tilbud er, at vi kan levere en løsning, der kan konfigureres på en intelligent måde gennem eksisterende netværk og ved brug af det eksisterende automationsudstyr.

PROFIenergy-profilen giver adgang til, at styringer (f.eks. PLC’er) kan sende kommandosignaler til energiforbrugende enheder (ECU) om, at der er pause i produktionen, og det kan være eksempelvis frokostpauser, ferier, tilfældig stop på linjen eller kritiske spidsbelastninger. Ved modtagelse af PROFIenergy-styringssignaler, vil software ‘agenter’ i firmwaren i de energibrugende udstyr initiere foruddefinerede ‘sleep’-tilstande svarende til varigheden af pausen.