Field Device Integration (FDI)

FDI er en ny teknologi standardiseret i IEC 62769, der blev udviklet i fællesskab af producenter og sammenslutninger af proces- og automatiseringsteknologer med henblik på at skabe en nem og ensartet integration af feltenheder i forskellige host-systemer. Målet med denne udvikling var at fusionere de to integrationsteknologier, der sameksisterede på markedet – EDD og FDT, i en ensartet og ny generation af teknologier.

Device integration har tidligere været en udfordring: Slutbrugere og leverandører har mødt det samme irriterende problem: Host-systemer fra forskellige leverandører kræver forskellige device drivere, f.eks. DD’er eller DTM’er. Derfor har det været op til slutbrugere at gøre en ekstra indsats for at finde den rigtige driver til et bestemt tool, komponentleverandører har ligeledes måttet lave ekstraarbejde for at udvikle, teste og vedligeholde drivere til forskellige host-systemer, og sluttelig har host-leverandører også måttet yde en ekstra indsats for at teste host-specifikke DD’er eller DTM’er i deres systemer. Som en konsekvens af denne situation undlod slutbrugere ofte at integrere intelligente enheder og gik dermed glip af de supplerende informationer, som enhederne kunne give.

Svaret er FDI: Én feltenhed med én tilhørende driver-pakke, der kan bruges både til projektering og idriftsættelse og til drift og vedligeholdelse.

FDI er udviklet til de førende industrielle kommunikationsteknologier. En række produkter og services fra forskellige fabrikanter understøtter nu FDI-tiltaget, herunder:

  • FDI IDE (Integreret udviklings- og testmiljø til FDI-pakker)
  • FDI Common Host Components (til udvikling af driftskompatible FDI-hosts)
  • FDI registreringsservice
Menu